Fikar to teri aaj bhi karte haiFikar to teri aaj bhi karte hai


Comments

Got something to say?