Udas kar ke mujhe khud bhi khush nahi rahtiUdas kar ke mujhe khud bhi khush nahi rahti


Comments

Got something to say?